Woord Snack Antwoorden level 1951 t/m 1980

Level 1951 Nat – Pet – Rat – Tas – Panter – Pantser
Level 1952 Dit – Het – Rit – Credit – Dichter
Level 1953 Klok – Knel – Koek – Koken – Lokken
Level 1954 Bord – Bode – Breed – Broer – Beroerd
Level 1955 Meer – Teer – Ermee – Meter – Extreem
Level 1956 Rif – Feit – File – Lift – Riet – Filter
Level 1957 Rood – Room – Moord – Droom – Domoor
Level 1958 Kano – Noot – Kroon – Toorn – Kantoor
Level 1959 Maar – Raam – Waar – Warm – Waarom
Level 1960 Zoen – Roze – Zone – Groen – Zorgen

 

Level 1961 Plan – Snel – Spel – Pasen – Slapen
Level 1962 Hen – Hun – Lui – Nul – Huilen
Level 1963 Stam – Hert – Stem – Tram – Hamster
Level 1964 Lang – Tang – Etage – Getal – Tegel – Elegant
Level 1965 Eik – Kin – Duin – Kind – Duiken
Level 1966 Erg – Veer – Vier – Regel – Vlieger
Level 1967 Ook – Per – Rek – Vork – Verkoop
Level 1968 Erts – Heet – Ster – Thee – Eerst – Heester
Level 1969 Blok – Boek – Boel – Wolk – Loket – Bewolkt
Level 1970 Eten – Laten – Lente – Plant – Planeet

 

Level 1971 Dom – Moe – Ree – Mede – Mode – Moeder
Level 1972 Hem – Hoe – Hol – Mol – Helm – Hommel
Level 1973 Mos – Stro – Motor – Stoom – Stroom
Level 1974 Elf – Gel – Lof – Oog – Golf – Geloof
Level 1975 Arts – Kast – Klas – Last – Strak – Kristal
Level 1976 Roep – Roet – Step – Stop – Sport – Poster
Level 1977 Pers – Roep – Soep – Spoor – Persoon
Level 1978 Daar – Eind – Naar – Ander – Draai – Draaien
Level 1979 Land – Lied – Eland – Laden – Linde – Eiland
Level 1980 Rust – Stuk – Kruis – Strik – Struik

Woord Snack Antwoorden level 1981 t/m 2010

Level 1981 Lek – Tak – Vet – Valk – Vlakte
Level 1982 Ijs – Jas – Pas – Sap – Prijs – Parijs
Level 1983 Gier – Nier – Prei – Rijp – Rijpen – Grijpen
Level 1984 Berg – Geen – Genre – Regen – Brengen
Level 1985 Adel – Eend – Elan – Delen – Aandeel
Level 1986 Een – Gen – Nee – Net – Geit – Gieten
Level 1987 Deun – Duin – Kind – Knie – Duiken
Level 1988 Ding – Jong – Ring – Rond – Grind – Gordijn
Level 1989 Eed – Eer – Wel – Edel – Leer – Wereld
Level 1990 Gram – Maag – Maan – Naam – Rang – Manager

 

Level 1991 Genie – Geven – Negen – Vegen – Ingeven
Level 1992 Kier – Ziek – Zeker – Keizer – Kiezer
Level 1993 Leek – Keel – Leem – Melk – Kameel
Level 1994 Nul – Egel – Leeg – Engel – Leugen
Level 1995 Kers – Merk – Mier – Riem – Imker – Kermis
Level 1996 Band – Baden – Brand – Braden – Branden
Level 1997 Bot – Tol – Vlo – Vol – Voet – Voetbal
Level 1998 Rok – Koor – Stok – Korst – Soort – Koorts
Level 1999 Tas – Last – Taal – Staaf – Asfalt
Level 2000 Dit – Rit – Dier – Drie – Dertig

Woord Snack Antwoorden level 1921 t/m 1950

Level 1921 Een – Gen – Nee – Zee – Negen – Zegenen
Level 1922 Berg – Brug – Buik – Keur – Breuk – Gebruik
Level 1923 Pers – Roep – Roet – Rots – Poster
Level 1924 Gans – Gast – Tang – Vast – Vangst
Level 1925 Dag – Dan – Lid – Lading – Landing
Level 1926 Beek – Kier – Krib – Beker – Bereik
Level 1927 Acht – Echt – Hart – Hert – Achter
Level 1928 Over – Rouw – Voer – Vorm – Worm – Mevrouw
Level 1929 Bord – Door – Boord – Brood – Broodje
Level 1930 Edel – Keel – Leek – Leer – Leder – Kelder

 

Level 1931 Dief – Dier – Drie – Brief – Bedrijf
Level 1932 Dus – Eer – Ree – Deur – Meer – Dreumes
Level 1933 Ezel – Zeil – Ziel – Zien – Linze – Zeilen
Level 1934 Met – Moe – Oom – Oor – Room – Meteoor
Level 1935 Blok – Bank – Knal – Balkon – Honkbal
Level 1936 Baan – Naar – Brand – Maand – Armband
Level 1937 Doek – Idee – Mede – Mode – Komedie
Level 1938 Egel – Geen – Olie – Genie – Gloeien
Level 1939 Erts – Ster – Eerst – Elite – Steil – Steriel
Level 1940 Reis – Geest – Steeg – Stier – Steiger

 

Level 1941 Maag – Gaan – Naam – Arena – Manager
Level 1942 Eend – Ring – Genre – Grind – Dreigen
Level 1943 Lijf – Fijn – Lijn – Olijf – Dolfijn
Level 1944 Neus – Ernst – Steun – Rusten – Sturen
Level 1945 Rest – Roer – Roos – Stro – Rooster
Level 1946 Ader – Paar – Raap – Aarde – Paard – Parade
Level 1947 Doel – Elan – Mand – Mond – Molen – Doelman
Level 1948 Zon – Onze – Rond – Onder – Ronde – Zonder
Level 1949 Dan – Ons – Tin – Stad – Tand – Stadion
Level 1950 Nier – Niet – Tien – Wier – Trein – Winter

Woord Snack Antwoorden level 1891 t/m 1920

Level 1891 Gel – Teen – Elite – Genie – Tegel – Netelig
Level 1892 Wal – Wat – Wel – Flauw – Wafel – Flauwte
Level 1893 Veel – Veer – Vele – Vier – Vrees – Verlies
Level 1894 Gen – Ijs – Net – Tin – Stijgen
Level 1895 Het – Hoe – Oog – Hoog – Hoogte
Level 1896 Erg – Rug – Vee – Ver – Vrede – Vreugde
Level 1897 Een – Nee – Twee – Steen – Weten – Westen
Level 1898 Dit – God – Rit – Stro – Dorst – Dorstig
Level 1899 Arts – Pers – Spar – Step – Praten – Pantser
Level 1900 Dan – Rat – Tas – Stad – Tand – Strand

 

Level 1901 Luis – Muil – Muis – Slim – Muesli
Level 1902 Eik – Mij – Rek – Kier – Imker – Imkerij
Level 1903 Ader – Rang – Ander – Garen – Dragen
Level 1904 Bal – Bel – Elf – Laf – Tabel – Alfabet
Level 1905 Bak – Bek – Ben – Bank – Bakken
Level 1906 Motor – Soort – Stoom – Storm – Stroom
Level 1907 Meer – Room – Teer – Meter – Motor – Meteoor
Level 1908 Eten – Geit – Niet – Tien – Gieten
Level 1909 Beer – Bier – Nier – Brein – Breien
Level 1910 Gier – Geur – Riet – Terug – Geruit

 

Level 1911 Aas – Als – Dal – Adel – Salade
Level 1912 Elan – Eind – Lied – Linde – Eiland
Level 1913 Eens – Keten – Lente – Steken – Telkens
Level 1914 Klep – Plek – Knop – Polen – Kloppen
Level 1915 Knie – Kooi – Kool – Klein – Kolonie
Level 1916 Deeg – Geel – Geld – Delen – Legende
Level 1917 Wiel – Wild – Wind – Linde – Leiden – Dweilen
Level 1918 Nier – Niet – Riet – Tien – Toren – Citroen
Level 1919 Kam – Lam – Lek – Melk – Kameel
Level 1920 Adem – Land – Maan – Laden – Amandel

Woord Snack Antwoorden level 1861 t/m 1890

Level 1861 Merk – Mier – Riem – Imker – Kermis
Level 1862 Prei – Klip – Prik – Klier – Prikkel
Level 1863 Deun – Duin – Kind – Unie – Duiken
Level 1864 Koor – Rook – Roos – Korst – Koorts
Level 1865 Leek – Keel – Leem – Melk – Kameel
Level 1866 Fee – Dief – Edel – File – Liefde
Level 1867 Maan – Naar – Raam – Brand – Drama – Armband
Level 1868 Dier – Reis – Rest – Reus – Rust – Duister
Level 1869 Geen – Genie – Geven – Negen – Vegen – Ingeven
Level 1870 Deun – Kerk – Keur – Rund – Drukken

 

Level 1871 Test – Otter – Stier – Toets – Trots – Toerist
Level 1872 Loop – Lopen – Plein – Polen – Plooien
Level 1873 Arts – Kast – Klas – Strak – Strik – Kristal
Level 1874 Pet – Het – Heet – Thee – Theepot
Level 1875 Ring – Genre – Groen – Regen – Regio – Groeien
Level 1876 Klap – Klep – Plak – Plek – Spek – Kapsel
Level 1877 Geel – Leeg – Loep – Long – Engel – Ploegen
Level 1878 Klap – Klep – Knal – Knel – Plek – Plakken
Level 1879 Koper – Kopen – Poker – Knopen – Pronken
Level 1880 Doen – Rond – Drone – Onder – Ronde – Noorden

 

Level 1881 Noot – Poot – Toon – Trap – Toorn – Patroon
Level 1882 File – Lift – Tuin – Unie – Fluit – Fluiten
Level 1883 Adel – Mond – Eland – Molen – Doelman
Level 1884 Maar – Merk – Mier – Riem – Kamer – Amerika
Level 1885 Haar – Hard – Baard – Haard – Behaard
Level 1886 Bed – Eed – Eer – Ree – Boer – Beroerd
Level 1887 Vol – Rok – Rijk – Vrij – Vrolijk
Level 1888 Erts – Step – Ster – Teer – Streep
Level 1889 Vele – Veer – Weer – Lever – Wervel
Level 1890 Roet – Rots – Enorm – Storm – Monster – Stromen

Woord Snack Antwoorden level 1831 t/m 1860

Level 1831 Acht – Echt – Want – Nacht – Wacht – Wachten
Level 1832 Pop – Pup – Tot – Punt – Toppunt
Level 1833 Daar – Waar – Zaad – Waard – Zwaard
Level 1834 Per – Eind – Duin – Prei – Druipen
Level 1835 Deur – Mede – Meer – Reus – Dreumes
Level 1836 Gast – Gans – Tang – Stang – Afgunst
Level 1837 Luik – Melk – Muil – Imker – Kleur – Kruimel
Level 1838 Keel – Last – Leek – Ketel – Stekel – Kasteel
Level 1839 Elan – Eten – Teen – Laten – Lente – Betalen
Level 1840 Rest – Roer – Rots – Stro – Rooster

 

Level 1841 Oom – Ree – Roet – Meter – Meteoor
Level 1842 Kers – Keur – Reis – Kruis – Suiker
Level 1843 Laat – Paal – Plan – Taai – Plant – Platina
Level 1844 Ons – Snel – Spel – Lopen – Spoelen
Level 1845 Lip – Tol – Loop – Slot – Pistool
Level 1846 Mode – Mond – Rond – Ronde – Modern
Level 1847 Bier – Fair – Krab – Krib – Brief – Fabriek
Level 1848 Stap – Step – Pasen – Praten – Pantser
Level 1849 Dal – Lid – Lui – Uil – Luiaard
Level 1850 Laat – Maat – Taal – Team – Metaal

 

Level 1851 Acht – Echt – Heet – Thee – Cheeta
Level 1852 Door – Rood – Room – Moord – Domoor
Level 1853 Beer – Ober – Peer – Reep – Beroep
Level 1854 Edel – Eend – Land – Delen – Laden – Aandeel
Level 1855 Elf – Los – Fles – Fles – Olie – Fossiel
Level 1856 Edel – Eend – Beeld – Delen – Beelden
Level 1857 Doen – Drone – Onder – Toren – Rotonde
Level 1858 Een – Met – Nee – Net – Element
Level 1859 Blik – Buik – Kuip – Leuk – Piek – Publiek
Level 1860 Gaan – Gaar – Laag – Lang – Rang – Garnaal

Woord Snack Antwoorden level 1801 t/m 1830

Level 1801 Nee – Gen – Negen – Regen – Brengen
Level 1802 Leer – Veel – Veer – Weer – Wervel
Level 1803 Bord – Rood – Boord – Brood – Broodje
Level 1804 Drie – Vier – Voer – Video – Vroeg – Droevig
Level 1805 Eed – Gel – Eend – Delen – Engel – Legende
Level 1806 Bed – Een – Edel – Beeld – Beelden
Level 1807 Reus – Neus – Ernst – Rusten – Sturen
Level 1808 Kano – Klok – Koek – Koken – Lokken – Kalkoen
Level 1809 Ader – Band – Ander – Baden – Verband
Level 1810 Lek – Rek – Knal – Anker – Klaren

 

Level 1811 Deeg – Geel – Geld – Leeg – Geweld
Level 1812 Reis – Leer – Elite – Steil – Steriel
Level 1813 Koe – Kom – Moe – Mot – Komeet
Level 1814 Egel – Geen – Lang – Laten – Elegant
Level 1815 Heet – Riet – Roet – Teer – Thee – Theorie
Level 1816 Lid – Lof – Fijn – Lijf – Olijf – Dolfijn
Level 1817 Dier – Drie – Genre – Grind – Dreigen
Level 1818 Rest – Pers – Ster – Eerst – Streep
Level 1819 Heg – Het – Zit – Geit – Gezicht
Level 1820 Mand – Naam – Tand – Maand – Nadat – Diamant

 

Level 1821 Plan – Snel – Spel – Pasen – Slapen
Level 1822 Knie – Knel – Wiel – Klein – Winkel
Level 1823 Gier – Veel – Vele – Vlieg – Vlieger
Level 1824 Maar – Raam – Warm – Worm – Waarom
Level 1825 Ben – Net – Niet – Unie – Buiten
Level 1826 Eik – Kin – Pen – Piek – Pikken
Level 1827 Eten – Twee – Wens – Weten – Westen
Level 1828 Koor – Rook – Krant – Kroon – Karton – Kantoor
Level 1829 Gier – Nier – Pijn – Rijp – Rijpen – Grijpen
Level 1830 Kier – Ziek – Zeker – Keizer – Kiezer

Woord Snack Antwoorden level 1771 t/m 1800

Level 1771 Adel – Elan – Land – Maan – Amandel
Level 1772 Rit – Noot – Toon – Nooit – Monitor
Level 1773 Drie – Dier – Geit – Gier – Dertig
Level 1774 Post – Roet – Step – Stop – Poster
Level 1775 Ham – Mast – Tram – Thema – Hamster
Level 1776 Bode – Boek – Goed – Gebak – Dagboek
Level 1777 Beek – Bier – Krib – Beker – Bereik
Level 1778 Feit – Niet – Tien – Fiets – Fitness
Level 1779 Anker – Kater – Krant – Raket – Tanker
Level 1780 Pas – Tas – Spin – Stap – Pianist

 

Level 1781 Eens – Teen – Keten – Steen – Steken
Level 1782 Daar – Aarde – Arena – Draai – Draaien
Level 1783 Pers – Roep – Roos – Soep – Spoor – Persoon
Level 1784 Een – Vee – Geen – Geven – Ingeven
Level 1785 Riet – Nier – Roet – Trein – Citroen
Level 1786 Bak – Bek – Ben – Bank – Bakken
Level 1787 Het – Rest – Teer – Thee – Eerst – Heester
Level 1788 Lied – Wiel – Wild – Wind – Leiden – Dweilen
Level 1789 Eer – Beer – Berg – Meer – Gember
Level 1790 Hoe – Ree – Heet – Hert – Theorie

 

Level 1791 Zon – Roze – Zorg – Groen – Zorgen
Level 1792 Doek – Doen – Drone – Onder – Donker
Level 1793 Eik – Kin – Wel – Wil – Winkel
Level 1794 Loep – Soep – Spoel – Spelen – Spoelen
Level 1795 Eten – Plan – Laten – Plant – Planeet
Level 1796 Dit – Ijs – Rit – Rijst – Strijd
Level 1797 Lied – Laden – Eland – Linde – Eiland
Level 1798 Erts – Slot – Ster – Ober – Borst – Borstel
Level 1799 Bode – Boer – Over – Voer – Verbod
Level 1800 Wit – Nier – Wier – Trein – Winter

Woord Snack Antwoorden level 1741 t/m 1770

Level 1741 Bad – Bar – Daar – Aarde – Aardbei
Level 1742 Buik – Klep – Kuip – Leuk – Luik – Publiek
Level 1743 Kust – Rust – Stuk – Strik – Struik
Level 1744 Met – Ons – Rots – Stem – Roest – Stromen
Level 1745 Dan – Dam – Adem – Mand – Iemand
Level 1746 Ring – Genre – Regen – Regio – Groeien
Level 1747 Geen – Genie – Ingeven – Geven-negen
Level 1748 Boei – Bont – Niet – Tien – Beton – Botanie
Level 1749 Een – Eten – Leem – Lente – Element
Level 1750 Arm – Cel – Lam – Leer – Meer – Reclame

 

Level 1751 Hop – Pus – Hout – Post – Hutspot
Level 1752 Gaan – Gaar – Naar – Rang – Orgaan
Level 1753 Bier – Brug – Geur – Kier – Breuk – Gebruik
Level 1754 Koper – Kopen – Roken – Knopen – Pronken
Level 1755 Rok – Vlo – Vol – Vork – Vrolijk
Level 1756 Oom – Oor – Foto – Room – Motor – Comfort
Level 1757 Laag – Lang – Rang – Graal – Garnaal
Level 1758 Klas – Klap – Plak – Plek – Kapsel
Level 1759 Ding – Jong – Ring – Rond – Grind – Gordijn
Level 1760 Reep – Peer – Teer – Eerst – Streep

 

Level 1761 Arts – Erts – Rest – Ster – Terras
Level 1762 Ezel – Zeep – Zeil – Ziel – Lezer – Plezier
Level 1763 Eens – Teen – Steen – Toets – Toetsen
Level 1764 Acht – Echt – Hart – Hert – Achter
Level 1765 Onze – Roze – Zoen – Zone – Zorgen
Level 1766 Egel – Leeg – Loep – Long – Polen – Ploegen
Level 1767 Stro – Rots – Otter – Trots – Toerist
Level 1768 Eer – Ree – Over – Voet – Rente – Toveren
Level 1769 Kust – Mist – Muis – Stem – Stuk – Muskiet
Level 1770 Net – Nee – Rek – Eten – Trekken

Woord Snack Antwoorden level 1711 t/m 1740

Level 1711 Post – Rest – Roep – Stop – Poster
Level 1712 Eens – Wens – Twee – Weten – Westen
Level 1713 Lijf – Fijn – Lijn – Olijf – Dolfijn
Level 1714 Zit – Niet – Tien – Zien – Zitten
Level 1715 Koor – Rook – Stok – Korst – Soort – Koorts
Level 1716 Bek – Ben – Rek – Breuk – Bunker
Level 1717 Laat – Maat – Taal – Team – Metaal
Level 1718 Stem – Roest – Storm – Toren – Stromen
Level 1719 Voer – Rouw – Vorm – Worm – Mevrouw
Level 1720 Pers – Roep – Soep – Beroep – Beroeps

 

Level 1721 Door – Rood – Drone – Onder – Ronde – Noorden
Level 1722 Aap – Aas – Pas – Sap – Haas – Schaap
Level 1723 Meer – Riem – Team – Teer – Meter – Materie
Level 1724 Bot – Nat – Tin – Boei – Bont – Botanie
Level 1725 Erts – Heet – Rest – Ster – Thee – Heester
Level 1726 Step – Stro – Toets – Trots – Poster – Protest
Level 1727 Eend – Edel – Eind – Delen – Leiden
Level 1728 Geen – Ring – Genie – Genre – Regen – Energie
Level 1729 Tot – Riet – Roet – Reis – Stier – Toerist
Level 1730 Egel – Geen – Leeg – Tang – Teen – Elegant

 

Level 1731 Veer – Veel – Vele – Lever – Wervel
Level 1732 Kerk – Piek – Plek – Prik – Klier – Prikkel
Level 1733 Goed – Drone – Groen – Onder – Drogen
Level 1734 Eind – Geld – Knel – Lied – Linde – Kleding
Level 1735 Oom – Noot – Toon – Motor – Toorn – Monitor
Level 1736 Deur – Duin – Knie – Unie – Kruid – Kruiden
Level 1737 Paar – Raap – Taai – Trap – Piraat
Level 1738 Egel – Geel – Leeg – Tegel – Teugel
Level 1739 Tas – Feit – Test – Fiets – Statief
Level 1740 Hek – Hen – Anker – Haken – Harken