Woord Snack Antwoorden level 1951 t/m 1980

Level 1951Nat – Pet – Rat – Tas – Panter – Pantser
Level 1952Dit – Het – Rit – Credit – Dichter
Level 1953Klok – Knel – Koek – Koken – Lokken
Level 1954Bord – Bode – Breed – Broer – Beroerd
Level 1955Meer – Teer – Ermee – Meter – Extreem
Level 1956Rif – Feit – File – Lift – Riet – Filter
Level 1957Rood – Room – Moord – Droom – Domoor
Level 1958Kano – Noot – Kroon – Toorn – Kantoor
Level 1959Maar – Raam – Waar – Warm – Waarom
Level 1960Zoen – Roze – Zone – Groen – Zorgen

 

Level 1961Plan – Snel – Spel – Pasen – Slapen
Level 1962Hen – Hun – Lui – Nul – Huilen
Level 1963Stam – Hert – Stem – Tram – Hamster
Level 1964Lang – Tang – Etage – Getal – Tegel – Elegant
Level 1965Eik – Kin – Duin – Kind – Duiken
Level 1966Erg – Veer – Vier – Regel – Vlieger
Level 1967Ook – Per – Rek – Vork – Verkoop
Level 1968Erts – Heet – Ster – Thee – Eerst – Heester
Level 1969Blok – Boek – Boel – Wolk – Loket – Bewolkt
Level 1970Eten – Laten – Lente – Plant – Planeet

 

Level 1971Dom – Moe – Ree – Mede – Mode – Moeder
Level 1972Hem – Hoe – Hol – Mol – Helm – Hommel
Level 1973Mos – Stro – Motor – Stoom – Stroom
Level 1974Elf – Gel – Lof – Oog – Golf – Geloof
Level 1975Arts – Kast – Klas – Last – Strak – Kristal
Level 1976Roep – Roet – Step – Stop – Sport – Poster
Level 1977Pers – Roep – Soep – Spoor – Persoon
Level 1978Daar – Eind – Naar – Ander – Draai – Draaien
Level 1979Land – Lied – Eland – Laden – Linde – Eiland
Level 1980Rust – Stuk – Kruis – Strik – Struik

Woord Snack Antwoorden level 1981 t/m 2010

Level 1981Lek – Tak – Vet – Valk – Vlakte
Level 1982Ijs – Jas – Pas – Sap – Prijs – Parijs
Level 1983Gier – Nier – Prei – Rijp – Rijpen – Grijpen
Level 1984Berg – Geen – Genre – Regen – Brengen
Level 1985Adel – Eend – Elan – Delen – Aandeel
Level 1986Een – Gen – Nee – Net – Geit – Gieten
Level 1987Deun – Duin – Kind – Knie – Duiken
Level 1988Ding – Jong – Ring – Rond – Grind – Gordijn
Level 1989Eed – Eer – Wel – Edel – Leer – Wereld
Level 1990Gram – Maag – Maan – Naam – Rang – Manager

 

Level 1991Genie – Geven – Negen – Vegen – Ingeven
Level 1992Kier – Ziek – Zeker – Keizer – Kiezer
Level 1993Leek – Keel – Leem – Melk – Kameel
Level 1994Nul – Egel – Leeg – Engel – Leugen
Level 1995Kers – Merk – Mier – Riem – Imker – Kermis
Level 1996Band – Baden – Brand – Braden – Branden
Level 1997Bot – Tol – Vlo – Vol – Voet – Voetbal
Level 1998Rok – Koor – Stok – Korst – Soort – Koorts
Level 1999Tas – Last – Taal – Staaf – Asfalt
Level 2000Dit – Rit – Dier – Drie – Dertig

Woord Snack Antwoorden level 1921 t/m 1950

Level 1921Een – Gen – Nee – Zee – Negen – Zegenen
Level 1922Berg – Brug – Buik – Keur – Breuk – Gebruik
Level 1923Pers – Roep – Roet – Rots – Poster
Level 1924Gans – Gast – Tang – Vast – Vangst
Level 1925Dag – Dan – Lid – Lading – Landing
Level 1926Beek – Kier – Krib – Beker – Bereik
Level 1927Acht – Echt – Hart – Hert – Achter
Level 1928Over – Rouw – Voer – Vorm – Worm – Mevrouw
Level 1929Bord – Door – Boord – Brood – Broodje
Level 1930Edel – Keel – Leek – Leer – Leder – Kelder

 

Level 1931Dief – Dier – Drie – Brief – Bedrijf
Level 1932Dus – Eer – Ree – Deur – Meer – Dreumes
Level 1933Ezel – Zeil – Ziel – Zien – Linze – Zeilen
Level 1934Met – Moe – Oom – Oor – Room – Meteoor
Level 1935Blok – Bank – Knal – Balkon – Honkbal
Level 1936Baan – Naar – Brand – Maand – Armband
Level 1937Doek – Idee – Mede – Mode – Komedie
Level 1938Egel – Geen – Olie – Genie – Gloeien
Level 1939Erts – Ster – Eerst – Elite – Steil – Steriel
Level 1940Reis – Geest – Steeg – Stier – Steiger

 

Level 1941Maag – Gaan – Naam – Arena – Manager
Level 1942Eend – Ring – Genre – Grind – Dreigen
Level 1943Lijf – Fijn – Lijn – Olijf – Dolfijn
Level 1944Neus – Ernst – Steun – Rusten – Sturen
Level 1945Rest – Roer – Roos – Stro – Rooster
Level 1946Ader – Paar – Raap – Aarde – Paard – Parade
Level 1947Doel – Elan – Mand – Mond – Molen – Doelman
Level 1948Zon – Onze – Rond – Onder – Ronde – Zonder
Level 1949Dan – Ons – Tin – Stad – Tand – Stadion
Level 1950Nier – Niet – Tien – Wier – Trein – Winter

Woord Snack Antwoorden level 1891 t/m 1920

Level 1891Gel – Teen – Elite – Genie – Tegel – Netelig
Level 1892Wal – Wat – Wel – Flauw – Wafel – Flauwte
Level 1893Veel – Veer – Vele – Vier – Vrees – Verlies
Level 1894Gen – Ijs – Net – Tin – Stijgen
Level 1895Het – Hoe – Oog – Hoog – Hoogte
Level 1896Erg – Rug – Vee – Ver – Vrede – Vreugde
Level 1897Een – Nee – Twee – Steen – Weten – Westen
Level 1898Dit – God – Rit – Stro – Dorst – Dorstig
Level 1899Arts – Pers – Spar – Step – Praten – Pantser
Level 1900Dan – Rat – Tas – Stad – Tand – Strand

 

Level 1901Luis – Muil – Muis – Slim – Muesli
Level 1902Eik – Mij – Rek – Kier – Imker – Imkerij
Level 1903Ader – Rang – Ander – Garen – Dragen
Level 1904Bal – Bel – Elf – Laf – Tabel – Alfabet
Level 1905Bak – Bek – Ben – Bank – Bakken
Level 1906Motor – Soort – Stoom – Storm – Stroom
Level 1907Meer – Room – Teer – Meter – Motor – Meteoor
Level 1908Eten – Geit – Niet – Tien – Gieten
Level 1909Beer – Bier – Nier – Brein – Breien
Level 1910Gier – Geur – Riet – Terug – Geruit

 

Level 1911Aas – Als – Dal – Adel – Salade
Level 1912Elan – Eind – Lied – Linde – Eiland
Level 1913Eens – Keten – Lente – Steken – Telkens
Level 1914Klep – Plek – Knop – Polen – Kloppen
Level 1915Knie – Kooi – Kool – Klein – Kolonie
Level 1916Deeg – Geel – Geld – Delen – Legende
Level 1917Wiel – Wild – Wind – Linde – Leiden – Dweilen
Level 1918Nier – Niet – Riet – Tien – Toren – Citroen
Level 1919Kam – Lam – Lek – Melk – Kameel
Level 1920Adem – Land – Maan – Laden – Amandel

Woord Snack Antwoorden level 1861 t/m 1890

Level 1861Merk – Mier – Riem – Imker – Kermis
Level 1862Prei – Klip – Prik – Klier – Prikkel
Level 1863Deun – Duin – Kind – Unie – Duiken
Level 1864Koor – Rook – Roos – Korst – Koorts
Level 1865Leek – Keel – Leem – Melk – Kameel
Level 1866Fee – Dief – Edel – File – Liefde
Level 1867Maan – Naar – Raam – Brand – Drama – Armband
Level 1868Dier – Reis – Rest – Reus – Rust – Duister
Level 1869Geen – Genie – Geven – Negen – Vegen – Ingeven
Level 1870Deun – Kerk – Keur – Rund – Drukken

 

Level 1871Test – Otter – Stier – Toets – Trots – Toerist
Level 1872Loop – Lopen – Plein – Polen – Plooien
Level 1873Arts – Kast – Klas – Strak – Strik – Kristal
Level 1874Pet – Het – Heet – Thee – Theepot
Level 1875Ring – Genre – Groen – Regen – Regio – Groeien
Level 1876Klap – Klep – Plak – Plek – Spek – Kapsel
Level 1877Geel – Leeg – Loep – Long – Engel – Ploegen
Level 1878Klap – Klep – Knal – Knel – Plek – Plakken
Level 1879Koper – Kopen – Poker – Knopen – Pronken
Level 1880Doen – Rond – Drone – Onder – Ronde – Noorden

 

Level 1881Noot – Poot – Toon – Trap – Toorn – Patroon
Level 1882File – Lift – Tuin – Unie – Fluit – Fluiten
Level 1883Adel – Mond – Eland – Molen – Doelman
Level 1884Maar – Merk – Mier – Riem – Kamer – Amerika
Level 1885Haar – Hard – Baard – Haard – Behaard
Level 1886Bed – Eed – Eer – Ree – Boer – Beroerd
Level 1887Vol – Rok – Rijk – Vrij – Vrolijk
Level 1888Erts – Step – Ster – Teer – Streep
Level 1889Vele – Veer – Weer – Lever – Wervel
Level 1890Roet – Rots – Enorm – Storm – Monster – Stromen

Woord Snack Antwoorden level 1831 t/m 1860

Level 1831Acht – Echt – Want – Nacht – Wacht – Wachten
Level 1832Pop – Pup – Tot – Punt – Toppunt
Level 1833Daar – Waar – Zaad – Waard – Zwaard
Level 1834Per – Eind – Duin – Prei – Druipen
Level 1835Deur – Mede – Meer – Reus – Dreumes
Level 1836Gast – Gans – Tang – Stang – Afgunst
Level 1837Luik – Melk – Muil – Imker – Kleur – Kruimel
Level 1838Keel – Last – Leek – Ketel – Stekel – Kasteel
Level 1839Elan – Eten – Teen – Laten – Lente – Betalen
Level 1840Rest – Roer – Rots – Stro – Rooster

 

Level 1841Oom – Ree – Roet – Meter – Meteoor
Level 1842Kers – Keur – Reis – Kruis – Suiker
Level 1843Laat – Paal – Plan – Taai – Plant – Platina
Level 1844Ons – Snel – Spel – Lopen – Spoelen
Level 1845Lip – Tol – Loop – Slot – Pistool
Level 1846Mode – Mond – Rond – Ronde – Modern
Level 1847Bier – Fair – Krab – Krib – Brief – Fabriek
Level 1848Stap – Step – Pasen – Praten – Pantser
Level 1849Dal – Lid – Lui – Uil – Luiaard
Level 1850Laat – Maat – Taal – Team – Metaal

 

Level 1851Acht – Echt – Heet – Thee – Cheeta
Level 1852Door – Rood – Room – Moord – Domoor
Level 1853Beer – Ober – Peer – Reep – Beroep
Level 1854Edel – Eend – Land – Delen – Laden – Aandeel
Level 1855Elf – Los – Fles – Fles – Olie – Fossiel
Level 1856Edel – Eend – Beeld – Delen – Beelden
Level 1857Doen – Drone – Onder – Toren – Rotonde
Level 1858Een – Met – Nee – Net – Element
Level 1859Blik – Buik – Kuip – Leuk – Piek – Publiek
Level 1860Gaan – Gaar – Laag – Lang – Rang – Garnaal

Woord Snack Antwoorden level 1801 t/m 1830

Level 1801Nee – Gen – Negen – Regen – Brengen
Level 1802Leer – Veel – Veer – Weer – Wervel
Level 1803Bord – Rood – Boord – Brood – Broodje
Level 1804Drie – Vier – Voer – Video – Vroeg – Droevig
Level 1805Eed – Gel – Eend – Delen – Engel – Legende
Level 1806Bed – Een – Edel – Beeld – Beelden
Level 1807Reus – Neus – Ernst – Rusten – Sturen
Level 1808Kano – Klok – Koek – Koken – Lokken – Kalkoen
Level 1809Ader – Band – Ander – Baden – Verband
Level 1810Lek – Rek – Knal – Anker – Klaren

 

Level 1811Deeg – Geel – Geld – Leeg – Geweld
Level 1812Reis – Leer – Elite – Steil – Steriel
Level 1813Koe – Kom – Moe – Mot – Komeet
Level 1814Egel – Geen – Lang – Laten – Elegant
Level 1815Heet – Riet – Roet – Teer – Thee – Theorie
Level 1816Lid – Lof – Fijn – Lijf – Olijf – Dolfijn
Level 1817Dier – Drie – Genre – Grind – Dreigen
Level 1818Rest – Pers – Ster – Eerst – Streep
Level 1819Heg – Het – Zit – Geit – Gezicht
Level 1820Mand – Naam – Tand – Maand – Nadat – Diamant

 

Level 1821Plan – Snel – Spel – Pasen – Slapen
Level 1822Knie – Knel – Wiel – Klein – Winkel
Level 1823Gier – Veel – Vele – Vlieg – Vlieger
Level 1824Maar – Raam – Warm – Worm – Waarom
Level 1825Ben – Net – Niet – Unie – Buiten
Level 1826Eik – Kin – Pen – Piek – Pikken
Level 1827Eten – Twee – Wens – Weten – Westen
Level 1828Koor – Rook – Krant – Kroon – Karton – Kantoor
Level 1829Gier – Nier – Pijn – Rijp – Rijpen – Grijpen
Level 1830Kier – Ziek – Zeker – Keizer – Kiezer

Woord Snack Antwoorden level 1771 t/m 1800

Level 1771Adel – Elan – Land – Maan – Amandel
Level 1772Rit – Noot – Toon – Nooit – Monitor
Level 1773Drie – Dier – Geit – Gier – Dertig
Level 1774Post – Roet – Step – Stop – Poster
Level 1775Ham – Mast – Tram – Thema – Hamster
Level 1776Bode – Boek – Goed – Gebak – Dagboek
Level 1777Beek – Bier – Krib – Beker – Bereik
Level 1778Feit – Niet – Tien – Fiets – Fitness
Level 1779Anker – Kater – Krant – Raket – Tanker
Level 1780Pas – Tas – Spin – Stap – Pianist

 

Level 1781Eens – Teen – Keten – Steen – Steken
Level 1782Daar – Aarde – Arena – Draai – Draaien
Level 1783Pers – Roep – Roos – Soep – Spoor – Persoon
Level 1784Een – Vee – Geen – Geven – Ingeven
Level 1785Riet – Nier – Roet – Trein – Citroen
Level 1786Bak – Bek – Ben – Bank – Bakken
Level 1787Het – Rest – Teer – Thee – Eerst – Heester
Level 1788Lied – Wiel – Wild – Wind – Leiden – Dweilen
Level 1789Eer – Beer – Berg – Meer – Gember
Level 1790Hoe – Ree – Heet – Hert – Theorie

 

Level 1791Zon – Roze – Zorg – Groen – Zorgen
Level 1792Doek – Doen – Drone – Onder – Donker
Level 1793Eik – Kin – Wel – Wil – Winkel
Level 1794Loep – Soep – Spoel – Spelen – Spoelen
Level 1795Eten – Plan – Laten – Plant – Planeet
Level 1796Dit – Ijs – Rit – Rijst – Strijd
Level 1797Lied – Laden – Eland – Linde – Eiland
Level 1798Erts – Slot – Ster – Ober – Borst – Borstel
Level 1799Bode – Boer – Over – Voer – Verbod
Level 1800Wit – Nier – Wier – Trein – Winter

Woord Snack Antwoorden level 1741 t/m 1770

Level 1741Bad – Bar – Daar – Aarde – Aardbei
Level 1742Buik – Klep – Kuip – Leuk – Luik – Publiek
Level 1743Kust – Rust – Stuk – Strik – Struik
Level 1744Met – Ons – Rots – Stem – Roest – Stromen
Level 1745Dan – Dam – Adem – Mand – Iemand
Level 1746Ring – Genre – Regen – Regio – Groeien
Level 1747Geen – Genie – Ingeven – Geven-negen
Level 1748Boei – Bont – Niet – Tien – Beton – Botanie
Level 1749Een – Eten – Leem – Lente – Element
Level 1750Arm – Cel – Lam – Leer – Meer – Reclame

 

Level 1751Hop – Pus – Hout – Post – Hutspot
Level 1752Gaan – Gaar – Naar – Rang – Orgaan
Level 1753Bier – Brug – Geur – Kier – Breuk – Gebruik
Level 1754Koper – Kopen – Roken – Knopen – Pronken
Level 1755Rok – Vlo – Vol – Vork – Vrolijk
Level 1756Oom – Oor – Foto – Room – Motor – Comfort
Level 1757Laag – Lang – Rang – Graal – Garnaal
Level 1758Klas – Klap – Plak – Plek – Kapsel
Level 1759Ding – Jong – Ring – Rond – Grind – Gordijn
Level 1760Reep – Peer – Teer – Eerst – Streep

 

Level 1761Arts – Erts – Rest – Ster – Terras
Level 1762Ezel – Zeep – Zeil – Ziel – Lezer – Plezier
Level 1763Eens – Teen – Steen – Toets – Toetsen
Level 1764Acht – Echt – Hart – Hert – Achter
Level 1765Onze – Roze – Zoen – Zone – Zorgen
Level 1766Egel – Leeg – Loep – Long – Polen – Ploegen
Level 1767Stro – Rots – Otter – Trots – Toerist
Level 1768Eer – Ree – Over – Voet – Rente – Toveren
Level 1769Kust – Mist – Muis – Stem – Stuk – Muskiet
Level 1770Net – Nee – Rek – Eten – Trekken

Woord Snack Antwoorden level 1711 t/m 1740

Level 1711Post – Rest – Roep – Stop – Poster
Level 1712Eens – Wens – Twee – Weten – Westen
Level 1713Lijf – Fijn – Lijn – Olijf – Dolfijn
Level 1714Zit – Niet – Tien – Zien – Zitten
Level 1715Koor – Rook – Stok – Korst – Soort – Koorts
Level 1716Bek – Ben – Rek – Breuk – Bunker
Level 1717Laat – Maat – Taal – Team – Metaal
Level 1718Stem – Roest – Storm – Toren – Stromen
Level 1719Voer – Rouw – Vorm – Worm – Mevrouw
Level 1720Pers – Roep – Soep – Beroep – Beroeps

 

Level 1721Door – Rood – Drone – Onder – Ronde – Noorden
Level 1722Aap – Aas – Pas – Sap – Haas – Schaap
Level 1723Meer – Riem – Team – Teer – Meter – Materie
Level 1724Bot – Nat – Tin – Boei – Bont – Botanie
Level 1725Erts – Heet – Rest – Ster – Thee – Heester
Level 1726Step – Stro – Toets – Trots – Poster – Protest
Level 1727Eend – Edel – Eind – Delen – Leiden
Level 1728Geen – Ring – Genie – Genre – Regen – Energie
Level 1729Tot – Riet – Roet – Reis – Stier – Toerist
Level 1730Egel – Geen – Leeg – Tang – Teen – Elegant

 

Level 1731Veer – Veel – Vele – Lever – Wervel
Level 1732Kerk – Piek – Plek – Prik – Klier – Prikkel
Level 1733Goed – Drone – Groen – Onder – Drogen
Level 1734Eind – Geld – Knel – Lied – Linde – Kleding
Level 1735Oom – Noot – Toon – Motor – Toorn – Monitor
Level 1736Deur – Duin – Knie – Unie – Kruid – Kruiden
Level 1737Paar – Raap – Taai – Trap – Piraat
Level 1738Egel – Geel – Leeg – Tegel – Teugel
Level 1739Tas – Feit – Test – Fiets – Statief
Level 1740Hek – Hen – Anker – Haken – Harken