A, o, i, u – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “A, o, i, u” is: Klinkers