Aan deze steen stoot een ezel zich meestal niet – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Aan deze steen stoot een ezel zich meestal niet” is: Dezelfde