Aan een fait __ valt niets meer te veranderen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Aan een fait __ valt niets meer te veranderen” is: Accompli