Aanhang, bijvoorbeeld van een partij – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Aanhang, bijvoorbeeld van een partij” is: Achterban