Aansporen of in werking stellen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Aansporen of in werking stellen” is: Activeren