Aanzet tot een respons – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Aanzet tot een respons” is: Stimulus