Aarzelen, tijd rekken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Aarzelen, tijd rekken” is: Dralen