Acceptatie van een idee of werkwijze – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Acceptatie van een idee of werkwijze” is: Adoptie