Actrice __ Anderson brak door in Baywatch – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Actrice __ Anderson brak door in Baywatch” is: Pamela