Afrikaans land waar Portugees wordt gesproken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Afrikaans land waar Portugees wordt gesproken” is: Angola