Afspraak waarbij beide partijen iets inleveren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Afspraak waarbij beide partijen iets inleveren” is: Compromis