Alcohol in een gerecht spectaculair verdampen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Alcohol in een gerecht spectaculair verdampen” is: Flamberen