Alles een plaatsje geven – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Alles een plaatsje geven” is: Inruimen