Als dit apparaat no zegt, kun je t schudden – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Als dit apparaat no zegt, kun je t schudden” is: Computer