Als dit überhaupt al komt, komt het na de zonde – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Als dit überhaupt al komt, komt het na de zonde” is: Berouw