Als dit breekt, brengt het ongeluk – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Als dit breekt, brengt het ongeluk” is: Spiegel