Als een kwaal niet lichamelijk is, is die __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Als een kwaal niet lichamelijk is, is die __” is: Psychisch