Als het om het hele land gaat – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Als het om het hele land gaat” is: Nationaal