Als je twee hoofdjes hebt ben je erg slim – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Als je twee hoofdjes hebt ben je erg slim” is: Koppie