__ America is het alter ego van Steven Rogers – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ America is het alter ego van Steven Rogers” is: Captain