Andalusische stad met een 14-eeuwse karavanserai – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Andalusische stad met een 14-eeuwse karavanserai” is: Granada