Andere benaming voor het continent Antarctica – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Andere benaming voor het continent Antarctica” is: Zuidpool