Arts uit de oudheid, bekend van de humores-leer – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Arts uit de oudheid, bekend van de humores-leer” is: Galenus