Automatisch; zonder externe aandrijving – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Automatisch; zonder externe aandrijving” is: Vanzelf