Beeldmerk van de PVV – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Beeldmerk van de PVV” is: Zeemeeuw