Bejaarden gaan in deze film uit 1985 de ruimte in – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bejaarden gaan in deze film uit 1985 de ruimte in” is: Cocoon