Bekende software voor het bewerken van fotos – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bekende software voor het bewerken van fotos” is: Photoshop