Belangrijkste vliegveld van Florida – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Belangrijkste vliegveld van Florida” is: Orlando