Belt soms aan met clubblad De Wachtoren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Belt soms aan met clubblad De Wachtoren” is: Jehova