Ben Stiller bracht er in 2006 een dolle nacht door – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Ben Stiller bracht er in 2006 een dolle nacht door” is: Museum