Beroving van een bank of winkel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Beroving van een bank of winkel” is: Overval