Bertold __ schreef de Driestuiversopera – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bertold __ schreef de Driestuiversopera” is: Brecht