Besmetting met ziektekiemen, kan leiden tot ziekte – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Besmetting met ziektekiemen, kan leiden tot ziekte” is: Infectie