Bestudeert de herkomst van woorden – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bestudeert de herkomst van woorden” is: Etymoloog