Betrekking hebbend op licht of op zien en kijken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Betrekking hebbend op licht of op zien en kijken” is: Optisch