Bewijs dat je iets weet en kunt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bewijs dat je iets weet en kunt” is: Diploma