Bewoner, maar geen eigenaar – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bewoner, maar geen eigenaar” is: Huurder