Big hair maken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Big hair maken” is: Touperen