Bijeenkomst van katholieke kerkleiders – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bijeenkomst van katholieke kerkleiders” is: Concilie