Bindende uitspraak van de rechter – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bindende uitspraak van de rechter” is: Vonnis