Boegbeeld van de Verlichting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Boegbeeld van de Verlichting” is: Voltaire