Boer met universitaire opleiding – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Boer met universitaire opleiding” is: Agronoom