Bolbloem die vriendschap symboliseert – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bolbloem die vriendschap symboliseert” is: Amaryllis