__ Botje ging uit varen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Botje ging uit varen” is: Berend