Braakt een wijze vogel uit – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Braakt een wijze vogel uit” is: Uilenbal