Bruce __ brak door in de tv-serie Moonlighting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bruce __ brak door in de tv-serie Moonlighting” is: Willis