Bulten die bij schrammen horen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Bulten die bij schrammen horen” is: Builen