Cartograaf uit de 16de eeuw, bedenker van de atlas – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Cartograaf uit de 16de eeuw, bedenker van de atlas” is: Mercator