Charlton Heston op een strijdkaros – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Charlton Heston op een strijdkaros” is: Ben hur